Psykologsamtaler

Der kan tilbydes psykologsamtaler til voksne med psykiske problemer, f.eks. angst, depression eller stresssymptomer.

I samtalerne tages der udgangspunkt i terapiformen ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Prisen vil være 900 kr. pr session, som varer ca. en time. Der vil ofte kunne ydes tilskud fra sygeforsikringen "danmark".

Hvis det ønskes, kan samtalerne foregå som videosamtaler. 

Tilbage